Lejebetingelser

Lejer er ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden. Hvis lejer har ret til at benytte forsamlingshuset ud over den lejede periode, er lejer ansvarlig for forsamlingshuset og hele området i hele perioden.

I forbindelse med leje af huset indgår borde stole samt porcelæn. Borde og stole skal efter brug, anbringes på den anviste plads.

 Musik

Vi henstiller til at der ved levende musik og større musikanlæg, bliver skruet ned for bassen, samt at vinduer der kan åbnes holdes lukket efter kl. 01.00.

Rygning

Der må ikke ryges inde i huset, vi henstiller til at der ryges i gården, hvor der er askebægre/bøtter. Undgå rygning og højrystet snak på pladsen ud mod vejen.


Fyrværkeri

HUSK !  at søge om tilladelse hos politiet, og tag hensyn til naboerne, hvis der skal fyres fyrværkeri af!

Oprydning og rengøring

 1. Køleskabene skal rengøres
 2. Komfur og ovn skal rengøres
 3. Gulvene skal fejes. Våde sjatter på gulvest skal tørres op med rent vand
 4. Affald skal i de rigtige container, der står i det grønne aflukke i gården. 
 5. Flasker skal i flaske containeren
 6. DÅSER øl/vand må IKKE kommes i containeren. De skal afleveres af jer på containerplads, eller hvor I nu afleverer dem.
 7. Porcelæn og glas skal aftørres, og sættes ind på de anviste pladser efter brug.
 8. Opvaskemaskinen - Se vejledningen i holderen på væggen i køkkenet.
 9. Borde og stole tørres af inden de sættes på plads. Har stolene været ude for uheld skal de stilles udenfor stativerne, så de kan blive renset.
 10. Sker der "uheld" på toiletterne skal det tørres op.
 11. Huset skal afleveres i samme stand som det er modtaget.
 12. VIGTIGT!! Døren ud til gaden skal holdes lukket af hensyn til vores naboskab.

Lejeren skal selv medbringe

Karklude og store affaldsposer, såfremt der bliver behov. Der er fra start 1 affaldspose i alle affaldsspande.

Der er inkluderet 15 viskestykker til aftørring af glas og bestik. De må ikke bruges til andet f.eks. tørre spildte ting op fra gulvet. Er der behov for flere medbringes de af lejeren.

Vigtigt
Hvis De mod forventning støder på urent porcelæn eller andre ting, som De ønsker at påtale, bedes dette gjort straks til vedkommende, der udleverer nøglen. Navn og telefonnummer står på køleskabet.

Nøglen afhentes i Valløby Forsamlingshus ved lejemålets start, hvor et bestyrelsesmedlem gennemgår huset med Dem. Efter endt lejemål lægges nøglen i den nederste postkasse ved indkørslen, hvorpå der står ”Forsamlingshuset”.

Betalingsbetingelser
Depositum betales 8 dage efter modtagelse af lejebekræftelse (Såfremt lejemålet er inden for de næste 3 måneder skal hele lejen betales).

Er lejemålet efter 3 måneder vil opkrævning på det resterende beløb blive tilsendt.

Husk at oplyse konto (samt navn og adr.) til returnering af depositum.

Vaskeanvisning af porcelænet.

Alt porcelæn skal være skyllet grundigt af inden det sættes i opvaskemaskinen.
Alt porcelæn skal eftertørres i de rene viskestykker (15 stk.) der er vedlagt. Det accepteres ikke, at der stilles vådt eller fedtet/beskidt porcelæn tilbage i skabene.

Anbefalet vaske program

Se brugsanvisningen i holderen på væggen.

Det kan anbefales, at lægge et viskestykke over porcelænet lige når det er taget ud af maskinen. Det fremmer den gode tørring.

De brugte viskestykker afleveres i den vedlagte pose.

BESTYRELSEN.