Priser gældende i 2024

    Weekend lejemål: kr. 4.400,- + rengøring kr. 1.100,- (obligatorisk)

            2 hele døgn - f.eks. fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 16.00) 

Ekstra Døgn i forbindelse med weekend leje kr. 1.000,-

    En dags lejemål: kr. 3.600,-  

     + rengøring  kr. 1.100,- (obligatorisk) 

      (f.eks. fra kl. 11:00 til næste dag kl.07:00)                                              

      Bemærk: Pris for rengøring er vejledende.

      Depositum kr. 2000,- betales senest 8 dage efter modtagelse af                  bekræftelse. 

       Lejen betales senest 3 mdr. inden lejemålets start. 

        Depositum refunderes efter gennemgang og optælling. (mangler modregnes). 

        Ved afbestilling af lejemål refunderes depositum kun, hvis huset genudlejes.

      Foreninger: Ring for aftale om tidspunkt og pris .

       Lejepriserne stiger med kr. 100.- pr. år.